?>

25.5.2024 CAMPING SEREĎ

HOBBY BEH 4,5km / HLAVNÝ BEH 8,5km

DO ŠTARTU ZOSTÁVA

02Dní 10Hodín 44Minút 38Sekúnd

25.5.2024 CAMPING SEREĎ

HOBBY BEH 4,5km / HLAVNÝ BEH 8,5km

DO ŠTARTU ZOSTÁVA

02Dní 10Hodín 44Minút 38Sekúnd

Propozície beh nádeJe 2024

Hlavný organizátor: POMOCNÍČEK o.z.
Termín konania: 25.5.2024
Miesto: Camping Sereď, štart spred Campingu

Štart jednotlivých behov

Detský beh: 10:00
Hobby beh: 11:00
Hlavný beh: 11:10
Virtuálny beh: nesúťažný

Hobby beh a Hlavný beh má svoju vlastnú trať.  Hobby beh má trať dlhú 4,5km a Hlavný beh 8,5km. Oba behy budú vyhodnotené po dobehnutí posledného bežca Hlavného behu.

Prihlasovanie a registrácia

 • on-line do 20.5.2024 na stránke www.behnadeje.sk
 • osobne v sobotu 25.5.2024 od 8:30 v Seredi, Camping Sereď (Hobby a Hlavný beh) Pre urýchlenie registrácie na mieste prosíme o vyplnenie údajov vopred v online formulári na www.behnadeje.sk

   

 • prihlasovanie na Detský beh IBA na mieste (od 8:30 do 10:00)

Prezentácia, vyzdvihnutie si štartových balíčkov: V sobotu 25.5.2024 od 8:30 v Seredi, Camping Sereď.

Štartovné

3€    Detský beh – všetky kategórie – registrácia iba na mieste !!!ZMENA!!! Detské behy budú registrované na mieste menom dieťaťa a dátumom narodenia, na štartovnom čísle bude umiestnený čip a všetky deti budú mať svoje časy zmerané. Po odbehnutí bude možnosť dať si vytlačiť diplom na mieste.

15€  štartovný balíček s bežeckým tričkom Hobby a Hlavný beh

10€  štartovný balíček bez bežeckého trička Hobby a Hlavný beh

Registrácia pre oba typy štartovného je možná online na www.behnadeje.sk alebo v deň diania Behu Nádeje v Campingu.

5€ Virtuálny beh – nesúťažný !!!NOVINKA!!! Virtuálny beh si môže zabehnúť ktokoľvek, kedykoľvek, v akejkoľvek dĺžke. Ide o nesúťažnú disciplínu, z ktorej nám môžete poslať svoj výsledok a fotografiu.

Registrácia je možná online na www.behnadeje.sk.

Možnosti platenia štartovného:

 1. bankovým prevodom (podrobnosti zašleme po registrácii mailom) Zaplatené štartovné sa späť nevracia.
 2. v hotovosti na mieste

Kategórie

Detský beh

 • Dievčatá do 6 rokov trasa 100m (rok narodenia 2018 a mladšie)
 • Chlapci do 6 rokov trasa 100m (rok narodenia 2018 a mladší)
 • Dievčatá od 7-10 rokov trasa 250m (rok narodenia 2017 – 2014)
 • Chlapci od 7-10 rokov trasa 250m (rok narodenia 2017 – 2014)
 • Dievčatá od 11-15 rokov trasa 500m (rok narodenia 2013 – 2009)
 • Chlapci od 11-15 rokov trasa 500m (rok narodenia 2013 – 2009)

Hobby beh

 • Ž34     Ženy od 16 do 34 rokov (rok narodenia 2008 – 1990)
 • Ž35     Ženy od 35 do 49 rokov (rok narodenia 1989 – 1975)
 • Ž50     Ženy od 50 rokov a viac (rok narodenia 1974 a skôr)
 • M39    Muži od 16 do 39 rokov (rok narodenia 2008 – 1985)
 • M40    Muži od 40 do 49 rokov (rok narodenia 1984 – 1975)
 • M50    Muži od 50 rokov a viac (rok narodenia 1974 a skôr)

Hlavný beh

 • Ž34     Ženy od 16 do 34 rokov (rok narodenia 2008 – 1990)
 • Ž35     Ženy od 35 do 49 rokov (rok narodenia 1989 – 1975)
 • Ž50     Ženy od 50 rokov a viac (rok narodenia 1974 a skôr)
 • M39    Muži od 16 do 39 rokov (rok narodenia 2008 – 1985)
 • M40    Muži od 40 do 49 rokov (rok narodenia 1984 – 1975)
 • M50    Muži od 50 rokov a viac (rok narodenia 1974 a skôr)

Štartový balíček bežcov zahŕňa

 • bežecké tričko pre prvých 100 zaplatených registrácií za 15€
 • štartové číslo
 • čip v štartovom čísle na meranie času
 • občerstvenie na trati občerstvenie v cieli
 • jablko a napolitánka

Štartový balíček detských bežcov zahŕňa

 • štartovné číslo s detským motívom

 • čip v štartovom čísle na meranie času

 • malá pozornosť

Poistenie

Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí.

Meranie časov a výsledky

Časomieru zabezpečuje firma VIDEOCOM Štancel, s.r.o.

Výsledky

Zverejní usporiadateľ po skončení podujatia na stránke www.behnadeje.sk

Kontakty

Rudolf Miškolci, 0918 561 012, behnadeje@pomocnicek.sk

Ceny

Vyhodnotení a ocenení budú 3 najlepší v každej kategórii. Každý z troch ocenených získa medailu a diplom.

Absolútny víťaz Hobby behu a Hlavného behu získa víťazný pohár.

Zdravotná služba

V priestore štartu a cieľa bude k dispozícii zdravotná služba.

Trasa

Detský beh – štart detského behu spred Campingu s cieľom v mieste štartu, rovná trasa s pevným asfaltovým povrchom.

Hobby beh – (4500 m) – štart Hobby behu je spred Campingu, pokračuje smerom k Bistru Raketa cez železný most, pri kasárňach trasa pokračuje rovno popod hrádzu po vyšľapanej trávnatej ploche. Potom sa trasa stáča smerom doprava k záhradkám po spevnenom povrchu po vyznačenej trase. Späť do Campingu do cieľa sa vracia po hrádzi po cyklotrase s asfaltovým povrchom. Trasu tvorí cca 50% asfalt, 30% trávnatá plocha, 20% spevnený povrch

Hlavný beh – (8500 m) – štart Hlavného behu je spred Campingu, pokračuje smerom k Bistru Raketa cez železný most, pri kasárňach trasa pokračuje rovno popod hrádzu po vyšľapanej trávnatej ploche. Potom sa trasa stáča smerom doprava k záhradkám, po spevnenom povrchu po vyznačenej trase. Smeruje doprava k mŕtvemu ramenu Váhu, okolo ramena Váhu do Horného Čepeňa. Späť do Campingu do cieľa sa vracia po hrádzi po cyklotrase s asfaltovým povrchom. Trasu tvorí cca 50% asfalt, 30% trávnatá plocha, 20% spevnený povrch.

Virtuálny beh – virtuálny beh je nesúťažnou disciplínou, ktorá dáva možnosť zapojiť sa z každého kúta Slovenska. Bežec/nebežec si odbehne svoju trasu kedykoľvek, kdekoľvek a v akejkoľvek dĺžke. Následne môže do svojho profilu v registrácii nahrať dĺžku trasy, čas a tiež fotografiu zo svojho behu.

Zabezpečenie dopravy a bezpečnosť účastníkov behu

Všetky komunikácie po trase behu budú zabezpečené organizátormi behu, organizačná služba bude označená. O súčinnosť bude požiadaná Mestská polícia Sereď.

Parkovanie pre účastníkov behu

Možnosť parkovania v okolí Campingu.

Úschovňa osobných vecí

Pre každého bežca je zabezpečený priestor na odloženie osobných vecí.

Spracoval: Rudolf Miškolci

Trasa behu

sponzori

© behnadeje.sk 2023. Made by HOBERTO